;

3 Mac 1924 : 85 Tahun Umat Islam Hilang Kemuliaan

1. Daulah (Negara) Islam yang didirikan oleh Rasulullah saw. telah diruntuhkan pada hari ini.

2. Diruntuhkan oleh orang Islam sendiri… diketuai oleh Kamal at-tarturk laknatullahi alaik (laknat Allah keatasnya), tali barut British dan sekutunya.

3. Umat Islam jadi seperti anak ayam yang hilang ibunya. Tiada junnah (pelindung), tiada ikatan ukhwah islamiyah (kerana racun nasionalisme), Hidup dalam kehinaan, kemiskinan, kesengsaraan, pengkhianatan, dibunuh dan dirogol tanpa peri kemanusiaan.

4. Golongan kufar barat bekerja siang malam untuk memastikan Khilafah yang memuliakan umat Islam akan tertegak semula. Mereka gerun dan kecut dengan kekuatan umat Islam di bawah naungan Khilafah.

5. Khilafah adalah wajib ditegakkan. Ulama’ sepakat akan kewajipan daulah Khilafah.

6. Mendirikan semula Daulah Khilafah adalah kewajipan (fardu ain) keatas seluruh umat Islam, lelaki mahupun perempuan.

7. Tertegaknya Khilafah Thaniah (ke-2) adalah Janji Allah dan Kefarduan.

8. Kemuliaan Islam dan jaminan kesejahteraan hidup umat Islam dari segala bencana, hanya akan dicapai dengan tertegaknya kembali daulah Khilafah.


Kata-kata barat tentang Khilafah:

Lord Curzon,
Setiausaha luar British (1919-1924)
"We must put an end to anything which brings about any Islamic unity between the sons of the Muslims. As we have already succeeded in finishing off the Caliphate, so we must ensure that there will never arise again unity for the Muslims, whether it be intellectual or cultural unity."

George W. Bush,
bekas Presiden AS (2001-2009)
“They hope to establish a violent political utopia across the Middle East, which they call caliphate, where all would be ruled according to their hateful ideology.”

Tony Blair,
bekas Perdana Menteri Britain
Semasa memberi komen setelah peristiwa pengeboman London menyifatkan pengebom sebagai ‘barbarian’. Tidak berhenti di situ. Blair kemudian menambah,
“Undang-undang syariah di dunia Arab akan membawa kepada terbentuknya satu kekhilafahan untuk seluruh manusia dengan Islam.”

The National Intelligence Council (NIC),
Disember 2004
Sebuah laporan dari CIA meramalkan menjelang tahun 2020 “Khilafah Baru” akan didirikan.

Charles Clark,
Setiausaha Dalam Negeri British
“Tidak boleh ada perundingan mengenai penegakkan semula Khilafah dan tidak boleh ada perundingan langsung dalam usaha menerapkan hukum syarak”

John Abizaid,
Komandan AS di Timur Tengah
“Mereka akan cuba untuk menegakkan semula khilafah bagi seluruh dunia Islam. Kita perlu belajar apa yang mereka ingin lakukan dari mulut-mulut mereka sendiri”

Dick Cheney,
Timbalan Presiden AS (2001-2009)
”Mereka berbicara tentang menegakkan semula apa yang boleh kita gambarkan Khilafah abad ke-7 yang diperintah dengan hukum syara’,interpretasi al-Quran yang tegar."


Kata-kata ulama’ Islam tentang Khilafah:

Syaikh Abdurrahman Al Jaziri,
Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 416
"Para imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad) telah sepakat bahawa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya, dan bahawa umat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya"

Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim, XII/205
“Mereka (para imam) berijmak bahawa kaum Muslimin wajib mengangkat seorang Khalifah”

Imam Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, I/264
“Tidak ada perbezaan pendapat mengenai kewajipan tersebut (mengenai pengangkatan Khalifah) di kalangan umat.”

Ibnu Taimiyyah, Majmu’ Al-Fatawa, XXVIII/297
Ali bin Abu Talib ra berkata, “Manusia mesti mempunyai pemimpin, samada dianya baik atau buruk”. Lalu ada yang berkata kepada beliau, “Amirul Mukminin, kalau yang baik kami ketahuinya, tapi bagaimana dengan pemimpin zalim?”. Ali menjawab, “Asal dia tetap menjalankan hudud,
mengamankan jalan-jalan awam, berjihad melawan musuh, dan membahagikan harta fai’”

Ibnu Hazm, Al Fashl fil Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal juz 4 hal. 87
"Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji’ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij,
mengenai wajibnya Imamah (Khilafah)"

Imam Marwardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah ms 5
“Mengadakan akad Imamah (Khilafah) bagi orang yang menegakkannya di tengah-tengah umat merupakan kewajipan yang didasarkan kepada Ijma’ Sahabat.”

Abu Ya‘lâ al-Farrâ’, Al-Ahkâm ash-Sulthâniyyah, hal. 19
Mengangkat seorang imam adalah wajib. Imam Ahmad r.a., menurut riwayat Muhammad ibn ‘Auf ibn Sufyân al-Hamshî, telah berkata, “Adalah fitnah (bencana) jika sampai tidak ada seorang imam (khalifah) yang mengatur urusan rakyat.”

Imam Asy Syaukani, Nailul Authar jilid 8 hal. 265
"Menurut golongan Syiah, minority Mu’tazilah, dan Asy A’riyah, (Khilafah) adalah wajib menurut syara’"|

0 komen:

Post a Comment